Incassodiensten

Kiest u voor Van Es, dan kiest u voor een persoonsgerichte manier van incasseren op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Na het aanleveren van uw incasso-opdracht, komen wij zo snel mogelijk in contact met de debiteur. Wij kunnen een snelle inschatting maken van de financiële positie van de debiteur en zijn zo sneller in staat om concrete betaalafspraken te maken. Hiermee voorkomen we dat de kosten onnodig oplopen.

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij bespreken graag met u de mogelijkheden.