Deurwaardersdiensten

Onze deurwaarders zijn nog steeds deurwaarders, maar we hebben ervoor gekozen om onze belangrijkste deurwaardersvaardigheid, het écht contact hebben met mensen, in te zetten op een manier die gericht is op het bereiken van duurzame oplossingen. Een dagvaarding bezorgen kunnen we ook, maar het liefst alleen dan wanneer het echt niet anders kan.

We kijken liever naar de mens achter de problemen. Waarom is iemand in deze positie gekomen, zijn er meerdere schulden of wellicht ook nog andere problemen, hoe kunnen we iemand helpen en hoe kunnen we tot de beste oplossing komen? Soms helpt het al om samen de situatie in kaart te brengen en een aantal praktische tips te geven. In andere situaties treffen we een betalingsregeling en worden mensen die moeite hebben met betalen begeleid richting professionele hulpverleners.

Met deze manier van werken worden huisuitzettingen of afsluitingen van het drinkwater voorkomen en besparen we mensen veel kosten. Zowel onze opdrachtgevers als hun klanten zijn daarbij gebaat.