Disclaimer

website

Bij het gebruik van onze website stemt u in met deze disclaimer. Alle hieronder genoemde punten zijn van toepassing op onze website;

 • Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. werkt de website regelmatig bij. Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. is niet aansprakelijk te stellen voor onjuistheden of onvolledigheden ten aanzien van de aangeboden inhoud;
 • Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. staat niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel;
 • Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:
  • toegebracht door de website
  • voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • voortkomend uit de onmogelijkheid (één van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
 • Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 • Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud van haar website te wijzigen, toe te voegen, aan te passen of te verwijderen;
 • Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 • Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 • Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
 • De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

e-mail

 • Alle door Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. per e-mail verzonden berichten (inclusief bijlagen) zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kan aan de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. u het bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V. u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).